Home Evenementen Agenda Vrijwilligers Verhuur Fotoboek Regels Weblinks Contact

Regelement

Voor iedereen moet een uitgaansgelegenheid gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in de horeca gedragsregels. Die regels zijn opgesteld in overleg tussen ondernemers, gemeente, politie en justitie.

Regel 1

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie.
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Regel 2

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen.
U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Regel 3

Wapens en agressie.
U mag geen wapens op zak hebben. Bij overtreding waarschuwen wij de politie. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

Regel 4

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag.
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang.

Regel 5

Consumpties.
U mag consumpties alleen binnen Sentrum 70 gebruiken. U mag geen consumpties van buiten mee naar binnen nemen. Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.

Regel 6

Horeca-eigendommen.
U mag eigendommen van Sentrum 70 niet zonder toestemming mee naar buiten nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Regel 7

Toiletgebruik.
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

Regel 8

Eigendommen van bezoekers.
Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt kan daarvoor niet de horecaondernemer aansprakelijk stellen.

Regel 9

Verloren en gevonden voorwerpen.
Als u in het Sentrum een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de medewerkers in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

Regel 10

Verbandtrommel.
Bij Sentrum 70 is een verbandtrommel aanwezig.

Regel 11

Klachten.
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meldt ze onmiddellijk aan een medewerker van Sentrum 70. Klagen na afloop heeft geen zin.

Regel 12

Overtreding van de gedragsregels.
Bij constatering van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Regel 13

Ontzegging toegang.
Medewerkers mogen gasten zonder aanwijsbare reden ten aller tijden de toegang ontzeggen.